Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Kultury, Edukacji i Sportu stała 2018-11-21 Uchwała Nr I.5.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie
Komisja Planowania, Budżetu i Infrastruktury Miejskiej stała 2018-11-21 Uchwała Nr I.5.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-21 Uchwała Nr I.5.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-21 Uchwała Nr I.5.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie
Komisja Skrutacyjna doraźna 2018-11-21 Uchwała Nr I.1.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie
Komisja Spraw Społecznych stała 2018-11-21 Uchwała Nr I.5.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie